Psykisk vold og angst

Det er en naturlig kobling mellom psykisk vold og angst. Det er nemlig ikke uvanlig å utvikle angst når man blir utsatt for psykisk vold og mobbing. Angsten kan arte seg forskjellig fra person til person, både i styrke, og hva man er redd for. Det kan også arte seg forskjellig fra person til person med hvilke angst-reaksjoner man har.

At jeg kan påstå at psykisk vold og angst henger sammen, kan jeg si med bakgrunn i egne erfaringer med dette vonde. Jeg utviklet nemlig selv angst da jeg var i et skadelig forhold.

Angsten kom snikende på meg, og det var etterhvert mye jeg ble veldig redd for i dette samlivet. Jeg levde med konstant negativitet rettet mot meg i mange år. Og jeg gikk etterhvert ofte på “tå hev” i mitt eget hjem, i frykt for å si eller gjøre noe som kunne utløse kritikk og negativitet mot meg. Jeg ble redd for mannens høye og kraftfulle stemme som ofte “tok hele rommet”, og som alltid fikk meg til å krympe meg og bli redd. Mannens ustabile og forvirrende adferd, resulterte også i angst hos meg, for jeg visste jo aldri hva som ventet “rundt neste sving”. Jeg utviklet angst for dårlig stemning, kverulering, endeløse diskusjoner, kaos og drama i huset, hvis jeg ytret meg og hadde egne meninger om noe. For slikt var alltid resultatet når jeg våget å snakke.

Jeg utviklet også angst for de stadige truslene som kom om at forholdet skulle være slutt, når jeg hadde andre synspunkter enn mannens, eller var uenig med han i noe. Trusselbildet som jeg levde under i mange år i dette skadelige forholdet, har medført omfattende traumer og mange ettervirkninger i ettertid. Å leve med trusler hengende over seg i lang tid, er veldig skadelig.

Les også:Psykisk vold og trusler

Det tok lang tid å forstå sammenhengen mellom psykisk vold og angst

Angsten som jeg utviklet i det psykisk voldelige forholdet, forsvant ikke da jeg brøt ut. TVERTIMOT så følte jeg at angsten min forsterket seg. Jeg følte at den ble enda kraftigere enn den hadde vært, og det hemmet meg og reduserte livskvaliteten min. Det var veldig mye jeg var redd for i veldig lang tid etter at forholdet var over. Følelsene av frykt og redsel styrte mye av livet mitt og valg jeg tok i flere år, før disse vanskelige følelsene ble minimert og forsvant. 

Det tok med andre ord lang tid, og det var hardt arbeid for meg, det å forstå, og deretter bli kvitt angsten som jeg hadde pådratt meg. Det tok lang tid å forstå hvor angsten hadde sitt opphav. Deretter skulle dette aksepteres, fordøyes og bearbeides. Og til slutt ble angsten og frykten min såpass redusert, at den ikke lenger styrte livet mitt og valg jeg tok.

Men hvordan kom jeg ut av angsten? Hvordan løste jeg dette?

Det å komme ut av angsten, har vært viktig for meg etter bruddet, og som jeg har hatt mye fokus på i min rehabillitering.

Og jeg har støttet meg til metoden:

“Forandring skjer når man blir det man er, ikke når man prøver å bli det man ikke er.”

Når jeg langsomt og over lang tid tok innover meg og aksepterte angsten som en del av meg, skjedde det noe. Når jeg tillot meg å være redd, og omfavnet angsten, kom endringen. Men prosessen med dette tok veldig lang tid. 

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold