Ettervirkning av psykisk vold – angst

Ettervirkning av psykisk vold – angst. I dag blir det et innlegg om en ettervirkning av psykisk vold – angst. Å utvikle angst når man er i parforhold er et tydelig tegn på at noe ikke er som det skal. Det kan være tegn på at man blir utsatt for psykisk vold. Det er nemlig ikke uvanlig å utvikle angst når man blir utsatt for psykisk vold og mobbing. Angsten kan arte seg forskjellig fra person til person, både i styrke, og hva man er redd for. Det kan også arte seg forskjellig fra person til person med hvilke angst-reaksjoner man har.

At jeg kan påstå at psykisk vold og angst henger sammen, kan jeg si med bakgrunn i egne erfaringer med dette vonde. Jeg utviklet nemlig selv angst da jeg var i et psykisk voldelig forhold.

Les også: Hva er psykisk vold?

Jeg utviklet angst etter psykisk vold

Denne angsten kom umerkelig snikende på meg etter som tiden gikk, og uten at jeg forsto at det skjedde eller hvorfor. Og det var etterhvert veldig mye jeg ble veldig redd for i dette parforholdet. Jeg fikk angst for mye som jeg aldri tidligere hadde vært redd for.

Jeg levde med nærmest konstant negativitet rettet mot meg i mange år, og jeg gikk etterhvert ofte på “tå hev” i mitt eget hjem, i frykt for å si eller gjøre noe som kunne utløse noe. Jeg fikk også angst for min eks sin høye og kraftfulle stemme som ofte “tok hele rommet”, og som alltid fikk meg til å krympe meg og bli redd. Min eks sin ekstremt ustabile og forvirrende adferd, resulterte også i angst hos meg, for jeg visste jo aldri hva som ventet “rundt neste sving”.

Jeg utviklet også angst for dårlig stemning, eksens stadige kverulering og motargumentasjon, endeløse diskusjoner, og kaos og drama i huset, hvis jeg ytret meg og hadde egne meninger om noe som ikke var samsvarende med hans meninger. For slikt var ofte resultatet når jeg våget å ha egne meninger. Eller jeg ble møtt med taushet og ignorert, som om det jeg sa var uten betydning og uinteressant.

Jeg utviklet også angst for de stadige truslene som kom om at forholdet skulle være slutt, når jeg var uenig med min eks i noe. Trusselbildet som jeg levde under i mange år i dette skadelige forholdet, har medført omfattende traumer og mange ettervirkninger i ettertid. Å leve med trusler hengende over seg i lang tid, gjør noe med deg og er veldig skadelig.

Les også: Et liv med trusler

Det tok lang tid å forstå sammenhengen mellom psykisk vold og angst

Angsten som jeg utviklet i det psykisk voldelige forholdet, forsvant ikke eller ble borte da jeg brøt ut. TVERTIMOT så følte jeg at angsten min forsterket seg og ble veldig kraftig. Ja, jeg følte faktisk at den ble enda kraftigere enn den tidligere hadde vært, og det hemmet meg og reduserte livskvaliteten min i lang tid. Det var veldig mye jeg var redd for i veldig lang tid etter at forholdet var over. Følelsene av frykt og redsel styrte altså mye av livet mitt og valg jeg tok i flere år, før disse vanskelige følelsene ble minimert og forsvant. 

Det tok med andre ord lang tid, og det var hardt arbeid for meg, det å forstå, og deretter bli kvitt angsten som jeg hadde pådratt meg. Det tok lang tid å forstå hvor angsten hadde sitt opphav. Deretter skulle dette aksepteres, fordøyes og bearbeides. Og til slutt ble angsten og frykten min såpass redusert, at den ikke lenger styrte livet mitt og valg jeg tok.

Men hvordan kom jeg ut av angsten? Hvordan løste jeg dette?

Det å komme ut av den vonde angsten som jeg utviklet i det psykisk voldelige forholdet, har vært viktig for meg etter bruddet. Det har vært viktig for meg å ta tilbake livet mitt uten angst. Og er noe som jeg har hatt mye fokus på i min langsiktige rehabillitering.

Jeg er bl.a. utdannet psykoterapeut – Gestaltterapeut, og kan derfor en god del om metodisk terapi-arbeid. Og i mitt reparasjons-arbeid mht. angsten jeg utviklet, har jeg støttet meg til metoden som jeg lærte på utdanningen til å bli Gestaltterapeut, og som går slikt:

“Forandring skjer når man blir det man er, ikke når man prøver å bli det man ikke er.”

Det handler om å akseptere og være det man er. Når jeg langsomt og over lang tid sakte, men sikkert, tok innover meg, og aksepterte, angsten jeg hadde utviklet, som en del av meg, skjedde det noe med den. Når jeg tillot meg å være i angsten etter det psykisk voldelige forholdet, og omfavnet og aksepterte den, kom endringen med dette. Men prosessen med dette tok veldig lang tid, faktisk flere år, og det krevdes mye tålmodighet. Men tålmodigheten min ble belønnet med et angstfritt og nytt liv. 

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold