Psykisk vold og skam

Psykisk vold og skam henger sammen. Å være utsatt for psykisk vold og kjenne på skam, er normalt og veldig vanlig. Psykisk vold er tabu og veldig skambelagt.

Jeg også kjente på den vanskelige skammen i årene da jeg var i et psykisk voldelig forhold.

Jeg var flau og skjulte skammen

Jeg snakket ikke om hvor vanskelig jeg egentlig hadde det, fordi jeg syntes det var flaut hvordan mannen oppførte seg overfor meg. Jeg skjulte alt jeg ble utsatt for, fordi jeg syntes det var så pinlig. Jeg skammet meg og var flau over at JEG, kunne være så naiv og havne i et skadelig forhold. Og utrolig nok bli værende i det i mange år før jeg brøt ut. Jeg skammet meg og syntes det var pinlig at jeg ble sabotert, lurt og løyet for av mannen jeg hadde tillit til. Jeg skammet meg og var flau over stadig å bli ydmyket og snakket nedsettende og stygt til. Jeg skammet meg og var flau over overgrepene jeg ble utsatt for. Jeg skammet meg og var flau over at jeg fant meg i så mye vondt i så lang tid, før jeg omsider ga tydelig uttrykk for at jeg hadde fått nok. 

At jeg er fagperson forsterket skammen

At jeg er fagperson gjennom min terapeut-utdanning, forsterket skammen jeg følte. Jeg skammet meg og var flau overfor kollegaene mine i fagmiljøet. Jeg tenkte ofte på, at som terapeututdannet og en fagperson, så burde jo jeg kunne vite bedre, enn å havne i, og bli værende, i et forhold der jeg ble utsatt for mye vondt.

Skammen forsvant da jeg brøt ut av forholdet

Etter at jeg kom ut av forholdet, skjedde det endringer. Skamfølelsen min satt godt fast i mange år, men etter som tiden gikk, forsvant den og ble borte. Jeg har dog bebreidet meg selv for at jeg ble så lenge i dette skadelige forholdet som jeg ble, og at jeg lot mannen herje så mye med meg som han gjorde, men skamfølelsen min forsvant etterhvert. 

I ettertidens klokskap har jeg forstått at skammen som jeg kjente på i dette forholdet, hadde sammenheng med relasjonen jeg var i. Nå er jeg fri fra denne relasjonen, og skammen har forsvunnet. 

Psykisk vold og skam er ett av temaene i manus til min neste bok om psykisk vold.

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold