Personlig hilsen fra Statsministeren

Stor stas for meg å få en personlig hilsen fra Statsministeren!

Jeg har vært invitert inn i, og deltatt i, forskningsprogrammet til Regjeringen som omhandler VOLD I NÆRE RELASJONER. Jeg følte meg sett og hørt da jeg ble intervjuet, og sendte et takkebrev til Statsministerens Kontor sammen med boka med min historie for å vise at forlag også tar voldsproblematikken på alvor. Jeg er nemlig veldig stolt av forlaget mitt Publica.

Brevet fra Statsministeren er personlig, og det føles ikke riktig å vise innholdet. Men i brevet takker Statsministeren meg for et hyggelig brev og at jeg sendte henne boken jeg har skrevet, og sier en del om viktigheten av forskning for å få bedre forståelse for hva dette handler om slik at man kan lage politikk som virker. 

Det er stor stas å vite at boken ble tatt god i mot, og jeg føler virkelig at jeg har skrevet en samfunnsnyttig og viktig bok etter svaret fra Statsministeren. Jeg er også veldig inspirert til å fortsette med mitt opplysningsarbeid om psykisk vold og mobbing i partner-relasjoner, og hvor skadelig det er å bli utsatt for slikt, og å hjelpe andre voldsutsatte.