Kort om gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen relasjonell psykoterapi, og som utdannet Gestaltterapeut og Gestaltcoach er jeg mest opptatt av her-og-nå situasjonen din. Jeg tror videre på sammenhengen mellom det kognitive, dine følelser og kroppslige fornemmelser, at alt henger sammen som en helhet.

Jeg er utdannet Gestaltterapeut ved Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Jeg er også utdannet Gestaltcoach ved samme høyskole. Begge studiene er NOKUT godkjente og gir hhv 120 og 60 stp.

Begge studiene bygger på gestaltpsykologi, fenomenologi og eksistensialismen. 

Her ligger et par lenker til informasjonsfilmer om gestaltterapi:

Kort introduksjonsfilm om gestaltterapi fra Norsk Gestaltterapeut Forening:

NRK har, under programserien Mitt Yrke, laget en informasjonsfilm om yrket gestaltterapeut som ligger på Youtube, og du kan se den her:

Artikkel om gestaltterapi i Psykologtidsskriftet: