Psykisk vold og uskyldige barn

I et levesett der det utøves psykisk vold i hjemmet, er det ofte også uskyldige barn involvert. Hva skjer med disse barna? Hvilke skader tar disse barna og hvordan reparerer man dem?

Jeg er i gang med å skrive på manus til bok nr 2 med tema psykisk vold i parforhold. I dette manuset forteller jeg resten av historien min. I manuset har jeg mye om hvordan det var å være forelder i forholdet der det ble utøvd psykisk vold og mobbing. Manuset er også denne gang løsningsorientert. Jeg kommer i tillegg med en oppskrift for hvordan samtale med barn om det vanskelige som har vært. En oppskrift som er basert på mine egne gode erfaringer med dette verktøyet.

Utdrag fra manus om psykisk vold

Her er en sniktitt på en liten del av det jeg foreløpig har skrevet når det gjelder psykisk vold og barn:

“Når barn er involvert i levesett der det utøves psykisk vold og mobbing, kan skadeomfanget bli stort. Og reparasjonsarbeidet kan bli ekstra utfordrende og krevende.

I tillegg til min egen reparasjon, hadde jeg ofte bekymringer for hva barna mine hadde av vonde erfaringer, og som de trengte støtte og hjelp til å bearbeide.

Bekymringene mine om barnas mulige skader etter det destruktive samlivet med min eks, var stadig der. Jeg tenkte ofte på hvordan det kaotiske og ustabile levesettet, der hans familie-kaos og intriger stadig rådet, hadde påvirket dem. I tillegg var jeg bekymret for hva de hadde hørt og fått med seg av mobbingen, forakten og nedlatenheten som jeg stadig ble utsatt for av mannen og hans barn når vi alle var samlet. Jeg var også bekymret for om de hadde merket den dårlige stemningen som ofte var i huset.

Hvilke skader hadde barna, hvordan reparerer man? Og hvordan samtaler man med barna om det som har vært?”

Les også: Psykisk vold i hjemmet er dramatisk