Barn og vold

Hva skjer med barna når det utøves psykisk vold og mobbing i hjemmet? Hvilke skader tar barna og hvordan reparerer man dem?

Jeg er i gang med å skrive på manus til neste bok, der jeg forteller resten av historien. I dette manuset skriver jeg blant annet en del om det å være forelder i et skadelig levesett der det utøves psykisk vold og mobbing. Manuset er også denne gang løsningsorientert, og inneholder råd og tips til voldsutsatte basert på mine egne erfaringer, slik boken min Vendepunkt er. Jeg kommer også med en oppskrift for hvordan samtale med barn, basert på mine egne gode erfaringer med dette verktøyet.

Her er en sniktitt på en liten del av det jeg foreløpig har skrevet når det gjelder vold og barn:

“Når barn er involvert i levesett der det utøves psykisk vold og mobbing, kan skadeomfanget bli stort, og reparasjonsarbeidet kan bli ekstra utfordrende og krevende.

I tillegg til min egen reparasjon, hadde jeg ofte bekymringer for hva barna mine hadde av vonde erfaringer og som de trengte støtte og hjelp til å bearbeide.

Bekymringene mine om barnas mulige skader etter det destruktive samlivet med mannen, var stadig der. Jeg tenkte ofte på hvordan det kaotiske og ustabile levesettet med mannen, der hans familiekaos og intriger stadig rådet og medførte mange flyttinger for oss, hadde påvirket dem. I tillegg var jeg bekymret for hva de hadde hørt og fått med seg av mobbingen, forakten og nedlatenheten som jeg stadig ble utsatt for av mannen og hans familie når vi alle var samlet.

Hvilke skader hadde barna, hvordan reparerer man, og hvordan samtaler man med barna om det som har vært?”