Ut av manipulasjonens jerngrep – utdrag fra manus

….”Ikke bare har det tatt lang tid, men i perioder har det vært en heltidsjobb å være i prosessen med å forstå, erkjenne og snu virkelighetsoppfatningen om meg selv, med andre ord å komme ut av manipulasjonens jerngrep. Det har tatt tid å finne tilbake til den jeg var tidligere og selvtilliten jeg hadde, og til å ta tilbake kontrollen og stabiliteten i eget liv.

Jeg har sett meg tilbake, og jeg har levd fremover. Alt dette har jeg gjort samtidig. I lang tid hadde jeg for eksempel for det meste oppmerksomheten rettet bakover i historien, og hadde alle bildene i hodet som jeg var blitt manipulert til å ha. Alle de fine bildene av oss. Fasaden. Så ble disse bildene gradvis byttet ut med bilder av episoder fra virkeligheten. Og nå ser jeg tydeligere hvordan det egentlig var. Nå ser jeg episodene der han fikk meg til å føle meg verdiløs.”