Vendepunktet – utdrag fra manus

“…. Og med ett vet jeg at jeg ikke vil forlate dem. Jeg er mammaen deres, og jeg er en av klippene i livet deres. Jeg vil ikke påføre dem mere lidelse enn de allerede er blitt påført av galskapen til mannen.

Jeg tenker tanken at hvis jeg gjør slutt på livet mitt nå, så har han lykkes med å ødelegge alt.

Og jeg bestemmer meg for at jeg vil reise meg igjen, og jeg skal sloss for oss! Jeg vil sloss for å få tilbake verdigheten; jeg skal ta tilbake verdigheten som ble tatt fra oss….”