Jeg fikk hjelp på et krisesenter

Jeg fikk hjelp på et krisesenter. Jeg fikk hjelp på et krisesenter da jeg trengte det som mest.

I dag har jeg lyst til å skrive litt om min personlige erfaring med å få hjelp på et krisesenter. Jeg vil gjerne fortelle litt om mine svært gode erfaringer med å få hjelp på et krisesenter i Vestfold. Der ble jeg møtt med varme og omsorg da jeg tok kontakt med dem. Jeg fikk den hjelpen og støtten som jeg hadde behov i en periode som var ekstremt utfordrende for meg. Jeg gikk til dag-samtaler hos dem og deltok også i et gruppetilbud.

Krisesenteret i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold er ett av flere krisesentre i landet, og som gjør en fantastisk jobb for de som trenger det i korte eller lengre perioder. Krisesentre over hele landet har mange ulike tilbud for de som trenger det, både bo-tilbud og dag-tilbud, i tillegg til døgnbemannet telefon.

Ble anbefalt av fastlege

Jeg ble anbefalt av fastlege å ta kontakt med Krisesenteret. Jeg hadde nemlig oppsøkt fastlege etter at jeg hadde fått et sammenbrudd på grunn av massiv hets, fiendtlighet og mobbing rettet mot meg, og fordi jeg følte meg truet. Da fastlege anbefalte meg å kontakte krisesenteret forsto jeg ikke umiddelbart hvorfor jeg skulle dit, men i ettertid forstår jeg det.

Jeg tok kontakt med krisesenteret etter at jeg hadde vært hos fastlege, og ble ønsket varmt velkommen. Jeg gikk til dagsamtaler hos en svært dyktig miljøterapeut. Jeg var bruker av krisesenteret i en periode på flere måneder. Jeg fikk uvurderlig hjelp av dem da jeg var veldig redd og skjør. Hjelpen jeg fikk fra Krisesenteret var uvurderlig, og jeg er glad for at jeg fulgte anbefalingen fra fastlege om å kontakte dem.

Jeg deltok i en samtalegruppe ved senteret i noen måneder, og jeg fikk altså i tillegg individuell oppfølging av en svært dyktig miljøterapeut. Jeg følte meg sett på en måte som ingen andre jeg var i kontakt med, så meg. Hjelpen jeg fikk var livsnødvendig for meg på dette tidspunktet. Jeg fikk også tilbud om overnatting på senteret når jeg følte meg truet. Det ga meg en trygghet å vite at jeg hadde et sted å reise til når jeg opplevde mannen for dominerende og truende.