Min personlige erfaring med Krisesenteret

I dag har jeg lyst til å skrive litt om mine svært gode erfaringer med Krisesenteret i Vestfold. Det er ett av flere krisesentre i landet, og som gjør en fantastisk jobb for de som trenger det i korte eller lengre perioder. Krisesenteret har flere ulike tilbud, både bo-tilbud og dag-tilbud, i tillegg til døgnbemannet telefon.

Jeg var bruker av Krisesenteret i en periode på flere måneder da jeg, igjen og enda en gang, ble utsatt for ekstrem og ondskapsfull mobbing av mannen som jeg hadde levd med i mange år, og jeg var veldig redd og skjør. Hjelpen jeg fikk fra Krisesenteret var uvurderlig, og jeg er glad for at jeg fulgte anbefalingen fra fastlege om å kontakte dem.

Jeg deltok i en samtalegruppe ved senteret gjennom en periode på noen måneder, og jeg fikk i tillegg individuell oppfølging av en svært dyktig terapeut ved senteret så lenge jeg hadde behov for det. Jeg følte meg sett på en måte som ingen andre jeg var i kontakt med, så meg, og hjelpen jeg fikk var livsnødvendig for meg på dette tidspunktet. Jeg fikk også tilbud om overnatting på senteret når jeg følte meg truet, og det ga meg en trygghet å vite at jeg hadde et sted å reise til når jeg opplevde mannen for dominerende og truende.