Det lignet på nærhet – utdrag fra manus

Vi hadde noe som kunne forveksles med likeverdighet og nærhet

…”Jeg hadde selvfølgelig også gode stunder sammen med mannen i løpet av tiden vi var et par, men det var kun de gangene jeg følte at vi hadde et godt forhold.

De små glimtene som oppsto av noe som til forveksling kunne ligne på likeverdighet og nærhet, sammen med samtalene som glimtvis opplevdes som likeverdige, nære og empatiske, lurte meg og bidro til at jeg ble værende i forholdet og hadde håp om forandring….”