Jeg havnet i et psykisk voldelig forhold – bokutdrag

Jeg er en empatisk, reflektert og ressursterk dame som var naiv, og som ble sjarmert og havnet i et psykisk voldelig forhold. Jeg havnet i et psykisk voldelig forhold etter å ha blitt sjarmert og begeistret av mannen da vi møttes. Jeg havnet i et slikt skadelig forhold etter å ha vært utsatt for intens beiling, og jeg ble begeistret.

Jeg ble utsatt for intens beiling og havnet i et psykisk voldelig forhold

Det å havne i slike skadelige forhold, er ikke lett å oppdage i den tidlige fasen. Man blir bombardert med masse oppmerksomhet, flotte ord og gaver, og man forstår derfor ikke hva som er i ferd med å skje. Slik var det for meg, slik havnet jeg i et slikt skadelig forhold. Jeg ble utsatt for intens beiling, og jeg fikk stadig søte gaver som sjarmerte og begeistret meg. Og oppmerksomheten fra mannen var ekstrem, og jeg ble tidvis overveldet av alt som skjedde. Jeg ble også overveldet av all oppmerksomheten jeg ble utsatt for. Og jeg var naiv, og forsto ikke hva som skjedde. Jeg visste jo ikke noe om psykisk vold på det tidspunktet. Jag visste heller ikke noe om manipulasjon. Alt det har jeg lært senere.

Les også: https://mittvendepunkt.no/2020/02/01/hva-er-manipulasjon/ 

Bokutdrag om å havne i et psykisk voldelig forhold 

I dette bokutdraget forteller jeg om hvordan jeg lot meg sjarmere og begistre, og så havnet i et psykisk voldelig forhold. Hvordan jeg falt for mannens sjarmerende førsteinntrykk. Om hvordan jeg lot meg forføre og begeistre.

“…Jeg var, og er, en ressurssterk, selvstendig, reflektert, empatisk, sosial og modig dame med høy overlevelsesevne, ifølge de som står meg nær.

Jeg tenker også at jeg var et enkelt bytte for mannens ekstremt intense påvirkninger da vi møttes, fordi jeg på den tiden var naiv og lett lot meg forføre og begeistre. Mine barn ble også sjarmert, på samme måte som mine venner og min familie falt for hans sjarmerende førsteinntrykk.

Vi ble alle sjarmert…”

….”I den tidlige fasen av forholdet, da mye var fint og flott, opplevde jeg en idealisering som jeg tidligere i livet aldri hadde opplevd maken til. Jeg opplevde en intens oppvartning og ekstremt med oppmerksomhet. Det var som å bli løftet opp i skyene som et trofé. Jeg fikk ofte gaver og koselige hilsener av han, i tillegg til dyre restaurantbesøk og fasjonable hotellopphold, og dette begeistret og sjarmerte naive meg. Jeg opplevde å være i en deilig lykkerus med all den intense oppmerksomheten jeg fikk. Jeg husker at jeg observerte han på denne tiden som svært stolt over å ha fanget meg….”