Manipulasjon, makt og kontroll – utdrag fra manus

…”Årene jeg hadde med de gjentagende og truende kommentarene, ydmykelsene, skampåføringen og mannens uforutsigbare og forvirrende adferd med hyppige og store omstillinger og skifter, medførte at han hadde makten og kontrollen i vår relasjon.

Jeg følte jeg ble holdt fast og i tillegg mistet jeg virkelighetsoppfatningen. Jeg ble manipulert av utsagnet «jeg elsker deg», manipulert slik at jeg skulle se forbi trakasseringer, mobbing og den respektløse adferden jeg ble utsatt for og bli værende i forholdet. Jeg trodde der og da på han og at han elsket meg, for jeg var uviten og visste ikke noe om manipulasjon, men jeg forstår i ettertid at jeg ble grovt manipulert med disse ordene…”