Manipulasjon, makt og kontroll – bokutdrag

Manipulasjon, makt og kontroll er alle vonde elementer å bli utsatt for. Det er imidlertid ikke alltid man forstår at man blir utsatt for dette, når det skjer. Det kan skje på en måte som er vanskelig å gjennomskue, og man avslører det derfor ikke. Men jeg tenker likevel at intuisjonen forteller deg at noe ikke stemmer når du blir utsatt for dette. Og når magefølelsen og intuisjonen forteller deg at noe ikke stemmer, anbefaler jeg å lytte til disse signalene som kroppen gir deg, og ta de på alvor for hva den forteller deg.

Jag oppdaget ikke at jeg ble utsatt for manipulasjon, makt og kontroll, da jeg ble utsatt for dette i det psykisk voldelige forholdet. Men jeg husker likevel at jeg reagerte med undring og forvirring da mye av det skjedde. Denne undringen og forvirringen som jeg stadig kjente på, tok jeg dessverre ikke på alvor. Jeg lyttet dessverre ikke til intusjonen og magefølelsen min og hva den fortalte meg, men fløt istedenfor med i alt. Jeg lot meg manipulere og lure. 

Å stadig bli utsatt for makt og kontroll, er skadelig for selvbildet. Man kan komme til å føle seg lite verdt og uten betydning når dette stadig skjer. Man føler seg også kanskje tvunget til  å gjøre ting man egentlig ikke vil, når makt og kontroll utøves.

Bokutdrag om manipulasjon, makt og kontroll

Boken min Vendepunkt har mye om manipulasjon, og her er et lite utdrag med hva jeg har skrevet om dette vonde:

…”Årene jeg hadde med de gjentagende og truende kommentarene, ydmykelsene, skampåføringen og mannens uforutsigbare og forvirrende adferd med hyppige og store omstillinger og skifter, medførte at han hadde makten og kontrollen i vår relasjon.

Jeg følte jeg ble holdt fast og i tillegg mistet jeg virkelighetsoppfatningen. Jeg ble manipulert av utsagnet «jeg elsker deg». Manipulert slik at jeg skulle se forbi trakasseringer, mobbing og den respektløse adferden jeg ble utsatt for og bli værende i forholdet. Jeg trodde der og da på han og at han elsket meg, for jeg var uviten og visste ikke noe om manipulasjon, men jeg forstår i ettertid at jeg ble grovt manipulert med disse ordene…”