Belastningsskader – utdrag fra boken

Belastningsskader kan oppstå når man er i et psykisk voldelig forhold. Belastningsskader som for eksempel stress, indre uro og angst kan oppstå i slike skadelige forhold. Det er ikke alltid det oppdages at slike belastningsskader kan ha sammenheng med vanskelige hjemmeforhold. Og det er nok fordi mange holder skjult om hva som skjer og hva de blir utsatt for. Jeg forsto ikke denne sammenhengen da jeg var i det skadelige forholdet, men har forstått dette etter at jeg kom meg ut av forholdet.

Sammenhengen mellom psykisk vold og belastningsskader

Les her et lite utdrag av hva jeg har skrevet om dette i boken min Vendepunkt.

…”Jeg tenker at å være i en parrelasjon der ustabilitet, uforutsigbarhet, hyppige og store skifter, fremsetting av truende uttalelser, forakt og nedlatenhet over lang tid rettet mot noen som en del av mønsteret i relasjonen, er unormalt og ikke greit.

Jeg tenker videre at slike tilstander er svært ødeleggende, både fysisk og psykisk, og konsekvensene kan være kronisk stress og belastningsskader.

Levesettet med disse tilstandene påførte meg stress og indre uro, og jeg fikk hodepine, humørsvingninger og ryggproblemer. Jeg utviklet angst og jeg slet med søvnløshet. Jeg var redd hver eneste dag og befant meg i en tilstand av konstant beredskap i mitt eget hjem. Bekymringene, som hele tiden var til stede, for om eller når det ville oppstå nytt kaos eller drama. Angsten for om noe jeg sa eller gjorde ville komme til å utløse det.

Og jeg endte opp med hele tiden å være på leting etter bekreftelser på stabilitet og forutsigbarhet fra han.

Og hvis jeg aller nådigst fikk noe som lignet på dette, ved at vi for eksempel laget avtaler av ulik art eller han uttrykte seg på en kjærlig måte, så gikk det ikke lang tid før han ombestemte seg, og jeg ble kastet ut i mere kaos, både fysisk og psykisk. Det var ekstremt…”