Fra idé til ferdig manus

Etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet under dramatiske omstendigheter for noen år siden, var det god terapi for meg å sette ord på alt jeg opplevde ved å skrive dagboknotater. Å skrive ble verktøyet mitt for å få klarhet og oversikt, for det var jo så uendelig mye som hadde forvirret meg i årene som mannen og jeg var et par.

Å utgi bok var aldri planlagt fra starten, men idéen ble til da jeg skrev notater. Det har dog vært en svært krevende og opprivende jobb å være i prosessen fra idé, og til manuset var klart til å gå til forlaget, for alt jeg hadde av vonde erfaringer i relasjonen skulle jo opp i dagen og bearbeides.

Det har tatt lang tid å være i prosessen fra idé til ferdig manus, faktisk over 2 år. I denne tiden skrev jeg og jobbet meg gjennom det vonde, og var nødt til å ta lange pauser innimellom for å fordøye. Det var heller ikke alt jeg orket å få med i manuset, for det var for vondt for meg å sette ord på.

Belønningen som ventet meg etter å ha kommet gjennom, var kunnskap, økt livskvalitet og bedre selvbilde. Jeg reiste meg igjen og fant tilbake til den livsglade kvinnen jeg var tidligere. Heldigvis for meg så traff jeg mannen i voksen alder, og hadde dermed god hukommelse og klare meninger om hvem jeg var tidligere og hva som var viktig for meg. Da forholdet var over, var det således lett å sette meg et mål om å finne tilbake til den jeg var før jeg traff og etablerte en relasjon med denne mannen.

Verktøyene og hjelpemidlene som jeg brukte på denne reisen, er gitt god plass i manuset.