Fra idé til ferdig manus

Etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet under dramatiske omstendigheter for noen år siden, var det god terapi for meg å sette ord på alt jeg opplevde ved å skrive. Å skrive ble verktøyet mitt for å få klarhet og oversikt, for det var jo så uendelig mye som hadde forvirret meg i årene som mannen og jeg var et par.

Å utgi bok var aldri planlagt fra starten, men idéen ble til da jeg skrev dagboknotater. Det har dog vært en svært krevende og opprivende jobb å være i prosessen fra idé, og til manuset var klart til å gå til forlaget, for alt jeg hadde av vonde erfaringer i relasjonen skulle jo opp i dagen og bearbeides.

Det har tatt lang tid å være i prosessen fra idé til ferdig manus, faktisk over 2 år. I denne tiden skrev jeg og jobbet meg gjennom alt det vonde, og var nødt til å ta lange pauser innimellom for å fordøye.

Belønningen som ventet meg etter å ha kommet gjennom det, var kunnskap, økt livskvalitet og bedre selvbilde. Jeg reiste meg igjen og fant tilbake til den livsglade kvinnen jeg var tidligere. Heldigvis for meg så traff jeg mannen i voksen alder, og hadde dermed god hukommelse og klare meninger om hvem jeg var tidligere og hva som var viktig for meg. Da forholdet var over, var det således lett å sette meg et mål om å finne tilbake til den jeg var før jeg traff og etablerte en relasjon med denne mannen.

Verktøyene og hjelpemidlene som jeg brukte på denne reisen, er gitt god plass i manuset.